شاخه نبات

اهمیت رشد همه جانبه جسمی، حرکتی و روانی کودکان

کودکان امروز که در میان توده‌های به هم فشرده سیمانی و آجری شهرها زندگی می‌کنند، بیش از هر زمانی نیازمند تامین فضاهای مورد نیاز خود هستند. زندگی در میان طبیعت و در فضایی امن به همراه همسالان، رویایی است که کوشیده ایم در سرزمین ماسه، آن را تحقق بخشیم. بسیاری از نیازهای کودکان در این فضای گرم و صمیمی، به صورت غیر مستقیم و در حین بازی، به صورت جمعی فراهم می آید. کودکان شهری در خانواده های گوناگون و خانه‌هایی با مساحت هایی به مراتب کوچکتر از گذشته و با محدودیت‌های بسیار، ساعات گرانبهای کودکی را به دور از همسالان و همبازی‌های خود می‌گذرانند، حال آن که می‌دانیم نیاز به تجارب جدید و قرار گرفتن در محیط‌هایی که حواس کودکان را تحریک کند تا چه اندازه مهم است و برآوردن این نیازها به شیوه صحیح تا چه حد به رشد همه جانبه جسمی و حرکتی و روانی منجر می‌شود.

اهمیت تجربه ها و محیط های جدید برای کودکان

تجارب جدید برای تحول روانی، شرطی لازم است و به همان اندازه غذا برای جسم، برای رشد ذهنی ضروری است. متاسفانه شهرها و خانه های کنونی به اندازه کافی چنین محیط هایی را برای کسب تجارب جدید حسی و حرکتی و ذهنی کودک، فراهم نکرده اند. اگر فرصت فراگیری تجربه‌ها و محیط‌های جدید از بچه ها گرفته شود، آن ها نمی توانند چیزی بیاموزند. با یک مثال ساده می توان این موضوع را روشن ساخت، کودکی که در محیطی فاقد کلام قرار گیرد نمی تواند حرف زدن را بیاموزد اگرچه اندام های شنوایی و گویایی او کاملا سالم باشند. بنابراین کودکی که نتواند عناصر طبیعی را لمس کند و در فضایی با محرک‌های جدید و خاص قرار نگیرد، بسیاری از توانایی‌های ذاتی اش شکوفا نمی‌شود.

فرصت بازی و اکتشاف در سرزمین ماسه برای کودکان

کودک خردسال بسیار مشتاق کاوش است و به محض اینکه بتواند محیط را ادراک کند، برایش تجربه جالبی شکل می‌گیرد. او هر یک از توانایی‌های اولیه‌اش را به همین طریق می‌آموزد. این توانایی ممکن است حرکت دادن دست و پا به اراده خود و در بافتی متفاوت یا امتحان کردن اجسام و ذره ‌های با ابعاد و جنس‌های گوناگون در دستان خود باشد.

سرزمین ماسه دنیایی جذاب برای یادگیری کودکان

در سرزمین ماسه کوشیده‌ایم محیطی جذاب برای کودکان طراحی کنیم و در کنار کودکان به آنها کمک کنیم که خودشان، "یاد گرفتن" را بیاموزند، در دنیای امروز که کودکان اصرار می‌کنند خودشان کارها را انجام دهند و به واسطه محیط‌های سخت، خشن و پرخطر اجازه چنین کاری به آن‌ها داده نمی‌شود تا تجربه کنند، خودشان به راحتی راه روند و لمس کنند و بیفتند و برخیزند و یاد بگیرند؛ فرصت تجربه های شخصی و آموزنده برای کودکان فراهم شده است.